Karina Shevchenko

Nord Sloane Ventures / CEO

Karina Shevchenko