Интерес за достъп до
Powers Summit 2022

Цена за достъп

до 30ти Ноемвери:
150 Евро без ДДС
след 30ти Ноември:
300 Евро без ДДС