Geert Mareels

Director of the Coordinatiecel Vlaams E-government (CORVE), Belgium

Career:

 • Civil servant  in the Office for Overseas Social Security (DOSZ – OSSOM) 1/2/1988 till 23 December 1994
 • Chief of staff (Kabinetschef) of Minister-Vice President Luc Van den Bossche from  21 juni 1995 till 23 september 1998
 • Kabinetschef of Minister-vice-president en Minister of Mobility and Energy Steve Stevaert from September 1998 till March 2003
 • Kabinetschef of Minister-vice-president en Minister van Employment and Tourism Renaat Landuyt  from march 2003 till July 2004.
 • Flemish E-governmentmanager. Head of the “ Coördinatiecel Vlaams E-government “ (CORVE) since  1 October 2004.
Mandates:

 • Member of the Board of  IBBT, Institute for Broadband Technology from April 2004 till June 2007
 • Member of the Flemish commission for protection of Privacy since December 2009

Publications:

 • De Politieke, sociale en economische achtergronden van het Belgisch beleid t.o.v. de democratisering van het Hoger Onderwijs sinds 1950, Licentiaatverhandeling 1984
 • Het Europees beleid inzake Hoger Onderwijs (Licentiaatverhandeling 1987, published by the  International Student Research Center - Prague as  “ The E.C.-policy on higher education”.
 • Several articles in “Belgian Society and Politics” in the last 10 years. I am also a member of their board of editors.
 • “Plan B, een politieke satire gebaseerd op nog niet echt gebeurde feiten.“ Novel, Published by Manteau, in 2007