Председател и членове на Почетния Борд

Пламен Русев

Публикувано на 26.Април.2014

Доминик Лайл

European Association of Communications Agencies

Публикувано на 14.Август.2010

Пол Бърни

Пол Бърни е Управляващ Директор на Mobile Marketing Association, Европа

Публикувано на 23.Септември.2009

Ален Йоро

Ален Йоро е активен маркетингов деец от повече от 20 години и създава голям спектър от услуги за компании от цяла Европа

Публикувано на 19.Юли.2009